Vertaistukea haastavina aikoina

Sairauden tai muun haastavan elämäntilanteen keskellä vertaistuella on suuri merkitys. Koronakriisin myötä vertaistuen tarve on kasvanut entisestään; vertaistukea kaipaavat jo aiemmin vertaistuen piirissä olleet sekä ne, joille vallitseva tilanne on aiheuttanut tuen tarpeen. Tällä hetkellä vertaistukiryhmät eivät kuitenkaan voi kokoontua normaaliin tapaan.

Vertaistuen tarve on kasvanut

Tämän kevään aikana moni on kaivannut vertaistukea enemmän kuin koskaan. Samaan aikaan vertaistukiryhmien kokoontumisia ei ole voitu järjestää. Koronakriisin keskellä esimerkiksi monet pitkäaikaissairauksien potilaat, päihderiippuvaiset ja mielenterveyshäiriöihin sairastuneet ovat kaivanneet vertaistukea aivan kuten ennenkin – monet jopa entistä enemmän. Lisäksi itse koronatilanne on lisännyt vertaistuen tarvetta esimerkiksi pelkotilojen ja ahdistuksen vuoksi. Myös muutokset elämäntilanteessa, kuten työttömäksi jääminen, ovat lisänneet vertaistuen tarvetta.

Huolet kuormittavat nyt lähes kaikkia

Pandemian aiheuttama ahdistus kuormittaa todennäköisesti eniten niitä, joilla on ollut vaikeaa jo ennen koronaa. Esimerkiksi yksinäisyys, köyhyys ja mielenterveyden häiriöt lisäävät pandemian aiheuttamaa ahdistusta. Epävarmuus, sairastumisen pelko ja taloudellinen pärjääminen huolettavat toisaalta lähes kaikkia. WHO ilmoitti huolensa siitä, että koronatilanne aiheuttaa mielenterveyskriisin. Mielenterveyttä uhkaavat esimerkiksi eristyksissä eläminen sekä huoli omasta tai läheisen terveydestä. Myös epätietoisuus ja tilanteeseen liittyvät huhut lisäävät ahdistusta.
Myös Suomessa on ollut suuri pelko mielenterveyshäiriöiden kasvavasta määrästä. THL:n tutkimuksen mukaan koronatilanne ei ole kuitenkaan toistaiseksi lisännyt työikäisten mielenterveyden häiriöitä. Vielä ei kuitenkaan voida olla varmoja lopullisesta tilanteesta, ja koronan vaikutuksia mielenterveyteen seurataan kiinteästi. Yli 70-vuotiaiden psyykkisestä hyvinvoinnista rajoitustoimien ajalta ei ole vielä tutkittua tietoa. Myös pitkäaikaiset vaikutukset nuorten mielenterveyteen nähdään vasta tulevaisuudessa.
Monet asiat kertovat kuitenkin siitä, että ahdistus on suurta. Esimerkiksi Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelimessa puheluiden määrä on lisääntynyt. Ensin puheluiden aiheena oli koronavirus, mutta tilanteen jatkumisen myötä pahoinvointi ja ahdistus ovat nousseet aiheiksi yhä useammin.

Vertaistukea etänä

Järjestöt ovat vastanneet vertaistuen tarpeeseen järjestämällä verkkovertaistukea eri muodoissaan. Vertaistukea on ollut kevään ajan tarjolla verkossa luentoina, chat-keskusteluina ja myös puhelimitse. Moni on onneksi saanut tarvitsemaansa tukea, mutta kaikki eivät ole löytäneet uusia vertaistukipalveluita tai osanneet ottaa niitä käyttöön.
Koska vertaistuelle on koettu olevan kasvava kysyntä jo ennen koronakriisiäkin, on tärkeää, että erilaisia vertaistukipalveluita on saatavilla. Etävertaistuelle on tarvetta nyt sekä tulevaisuudessa, sillä normaalioloissakin tulee vastaan sellaisia tilanteita, jolloin vertaistukiryhmään osallistuminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista.

Lähteet:
Alapirtti, Stina 2020: Näin korona vaikuttaa mielenterveyteen: Pitkäaikaiset vaikutukset paljastuvat myöhemmin – “perustarve on kokea yhteenkuuluvuutta”.
Aamulehti 13.5.2020. https://www.aamulehti.fi/a/8ed8950c-b375-4bd1-a3eb-1fbbbda2aa40?c=1522737894164

THL 2020: Koronaepidemia ei näytä lisänneen työikäisten psyykkistä kuormitusta. 13.5.2020. https://thl.fi/fi/-/koronaepidemia-ei-nayta-lisanneen-tyoikaisten-psyykkista-kuormitusta-?redirect=%2Ffi%2F

Tolonen, Anni 2020: Mielenterveyskuntoutujalle korona on kova paikka: “Pelkään henkeni puolesta” – osa terapiasta ja ryhmistä etänä tai peruttu, hoito voi ruuhkautua. Yle 2.4.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11286491

Valkama, Heikki 2020: Koronakriisi on lisännyt mielenterveysongelmia entisestään – kriisipuhelimessa ennätysmäärä soittoja, terapialähetteiden määrä kasvaa kovaa vauhtia. Yle 2.4.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11286438

WHO 2020: Substantial investment needed to avert mental health crisis. 14.5.2020. https://www.who.int/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis